Day: اردیبهشت 13, 1400

طراحی فوتر با المنتور
آموزش ویدئویی

آموزش طراحی فوتر با المنتور

در سی و چهارمین جلسه از آموزش رایگان المنتور, همان طور که در جلسه قبلی طراحی هدر با المنتور را یاد گرفتیم, در این جلسه