Author: نوید معیریان

حمل و نقل در ووکامرس
آموزش ویدئویی

پیکربندی حمل و نقل در ووکامرس

در سری جلسات آموزش رایگان ووکامرس ,به سراغ تب حمل و نقل در تنظیمات افزونه ووکامرس رفتیم تا پیکربندی حمل و نقل در ووکامرس را

پادکست-soundcloud
آموزش ویدئویی

افزودن پادکست در المنتور

در جلسه سی و دوم از آموزش المنتور افزودن پادکست در المنتور را یاد میگیرید . یکی از المان هایی که میتواند در این زمینه

متن روی تصویر - text on picture
آموزش ویدئویی

افزودن متن روی تصویر در المنتور

در جلسه بیست و نهم از آموزش رایگان المنتور به سراع یکی از ترفندهای کاربردی المنتور رفتیم . ترفند کاربردی افزودن متن روی تصویر در

المان هشدار-alert-element
آموزش ویدئویی

کار با المان هشدار در المنتور

در جلسه بیست و ششم با المان زبانه ها آشنا شدیم, در این جلسه نیز با المان هشدار کار خواهید کرد . با استفاده از المان