Author: نوید معیریان

المان زبانه ها-tabs-elements
آموزش ویدئویی

آموزش کار با المان زبانه ها

در جلسه ۲۶ از آموزش رایگان المنتور با المان زبانه ها یا همان تب ها آشنا خواهیم شد. آموزش کار با المان زبانه ها می

گوگل مپ در المنتور
آموزش ویدئویی

افزودن گوگل مپ در المنتور

در جلسه هفدهم از آموزش رایگان المنتور با نحوه افزودن گوگل مپ در المنتور آشنا خواهید شد . با استفاده ازین المان می توانید آدرس